Contact in een gezellige en sportieve sfeer

CBA

CBA (Computed Buffer Adjustment) per 13 januari 2016

 

De berekenwijze van de CBA, Computed Buffer Adjustment, is per 2016 aangepast.

Er zijn nu nog drie categorieën: twee verlagingen, nl. -1 en -2 en één verhoging met +1.

De verwachting is dat de CBA nu minder nodig zal zijn.

De CBA geldt alleen voor deelnemers aan 18-holeswedstrijden!

 

Waarom en wanneer wordt CBA gehanteerd?

Soms wordt een ronde golf gespeeld onder omstandigheden welke niet 'normaal' zijn in vergelijking met die van de Course Rating, bijvoorbeeld door extreem slechte weersomstandigheden of een zeer moeilijke course set-up.

Wanneer de omstandigheden zo 'abnormaal' zijn dat het de handicap van een speler op een niet-correcte manier beïnvloedt, vindt een aanpassing ter compensatie plaats.

Binnen het EGA Handicap Systeem wordt deze aanpassing het Computed Buffer Adjustment (CBA) genoemd.

CBA geldt alleen voor 18-holes Qualifying Wedstrijden en wordt automatisch door het systeem toegepast vóór de aanpassing van de handicap.

 

Wat gebeurt er bij de CBA-berekening?

Bij de CBA-berekening wordt de prestatie van het totale spelersveld, gerelateerd aan de bufferzone, vergeleken met de berekende verwachte prestatie van deze spelers onder 'normale' omstandigheden. Indien de prestaties buiten bepaalde grenzen vallen, wordt een aanpassing gemaakt van de bufferzone van de individuele speler.

De aanpassing kan resulteren in (1) een opwaartse bijstelling (indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan verwacht) of (2) een neerwaartse bijstelling (indien de prestaties van het veld veel slechter zijn dan verwacht) van de limieten van de bufferzone (BZ).

 

EEN VOORBEELD:

Wat als in een wedstrijd de CBA-berekening uit komt op -2?

Dan schuift voor elke deelnemer aan deze wedstrijd zijn buffer met 2 naar links.

Dus:

* Voor categorie 1 (>4,5, buffer 35-36) wordt de buffer nu 33-34. Dus >35 Stableford punten betekent verlaging;

* Voor categorie 2 (4,5 -11,4, buffer 34-36) wordt de buffer nu 32-34. Dus >35 Stableford punten betekent verlaging;

* Voor categorie 3 (11,5-18,4, buffer 33-36) wordt de buffer nu 31-34. Dus >35 Stableford punten betekent verlaging;

* Voor categorie 4 (18,5-26,4, buffer 32-36) wordt de buffer nu 30-34. Dus >35 Stableford punten betekent verlaging;

* Voor categorie 5 (26,5-36, buffer 31-36) wordt de buffer nu 29-34. Dus >35 Stableford punten betekent verlaging.

 

In de nieuwe opzet is de verwachting dat de golfer minder zal merken van de herberekening, vooral omdat er met de nieuwe methodiek minder aanpassingen worden verwacht.