PLAN 2022

De activiteiten van de Herendagen lopen van 1 januari t/m eind december van enig jaar, voor dit jaar hebben we de volgende wedstrijden gepland.

15 Qualifying wedstrijden, die allen meetellen voor “de Heer van het jaar” Trofee:

5 wedstrijden stableford, voor de "AupingTrofee"
5 wedstrijden stableford, voor de "Preiner" wissel beker
5 wedstrijden stableford (alt. Strokeplay), voor de “Commissie Trofee”  *
* de commissie nodigt “spontane supporters” uit om deze wedstrijden te ondersteunen 

Daarnaast spelen we nog:

8 “speciale” wedstrijden (Nieuwjaar, Opening, Haring, Stamppot, Hearing, Snert, Sinterklaas en Kerst)
3 “uitwisseling” wedstrijden (Lochem uit, Herendag/Damesdag, Winterswijk thuis).
6 Matchplay "Special" wedstrijden voor de titel "Matchplay Heer van het Jaar".

Voor de “Uitwijk” (i.v.m. competitie) is (oud Moyland?) gepland.

Overige wedstrijden:

De overige donderdagen worden gevuld met gevarieerde wedstrijden (Stableford, Strokeplay Max 4, Fourball/Betterball, Greensome, etc.)

Voor de exacte data en details zie Kalender 2022.

Voorinschrijving en Shotgun:

Voor alle herendag wedstrijden hebben we een voorinschrijving. Voor "speciale" en “uitwisseling” wedstrijden hebben we bovendien een shotgun start. **

** De voorinschrijving staat, tenzij anders aangegeven, open tot de dag voorafgaande aan de betreffende wedstrijd om 12.00 uur. Op de dag zelf inschrijven is daarmee niet meer mogelijk.

Tee keuze:

Een speler mag zelf bepalen van welke kleur tee (Rood, Geel) hij wenst te spelen. Dit dient samen met de bijbehorende Exact en Playing handicap duidelijk op de scorekaart aangegeven te worden.
Voor wedstrijden met voorinschrijving kan dit bij de inschrijving worden aangevinkt.

Uitzonderingen:
Periodes die door het bestuur van GCZ zijn aangemerkt met "afslaan van Rood is verplicht".
Wedstrijden die door de herendag commissie/wedstrijdleiding zijn aangemerkt met "afslag van geel" of "afslag van rood". Bij gezondheidsredenen is overleg met de wedstrijdleiding mogelijk.

Handicap en Punten

Om voor de punten in de diverse klassementen en "Heer van het Jaar" in aanmerking te komen dient u lid te zijn van GCZ, 18 holes te spelen en wordt uitgegaan van een handicap van 36 of lager. ***

*** Voor non qualifying wedstrijden gaat de Hcp groep 36.1- 54, bij het invullen van de scorekaart, uit van Hcp 36 met bijbehorende extra slagen. De wedstrijdleiding zal hierop toe zien.

Voor qualifying wedstrijden moet deze groep, in verband met eventuele handicap verbetering, uitgaan van de actuele handicap. Voor punten en prijzen worden de scores (waar nodig) door de wedstrijdleiding teruggerekend naar Hcp 36.

 

Punten voor de qualifying wedstrijden (24, 22, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4) worden toegekend aan de nummers 1 t/m 10 van de (computer) wedstrijduitslag.

De speler met het hoogste puntentotaal over 5 wedstrijden wordt de winnaar bij de AUPING, Preiner en Commissie Trofee. Bij gelijke stand wordt er gekeken naar de meeste 1e, 2e, etc. plaatsen voor de het bepalen van de winnaar.


De speler met het hoogste puntentotaal over het totaal van de 15 qualifying wedstrijden wordt de "Heer van het Jaar". Bij gelijke stand wordt er een, door de commissie te bepalen, “play-off” gespeeld.

Herendag en 9-holes wedstrijden

Deelnemen als 9-holes lid aan de 18-holes herendag wedstrijden werd reeds mogelijk gemaakt door uitstappen na 9-holes of bijbetaling van de aanvullende greenfee.

Om verdere integratie van 9-holes leden op de herendag te onderzoeken/bevorderen zullen we, met ingang van het zomerseizoen 2022 (1april t/m 30 september) naast de 18-holes wedstrijd een 9-holes wedstrijd organiseren.

Dit wordt een wedstrijd met voorinschrijving via de GCZ website met een starttijd vanaf 13.30 uur.
Indeling/starttijd wordt door de herendag commissie verzorgd. Deze zal op de GCZ website zichtbaar zijn en per mail worden toegezonden. Scorekaarten worden door de deelnemers zelf aangemaakt/ingevuld. Na afloop worden de scorekaarten zelf in het registratie systeem ingevoerd en daarna bij de wedstrijdleiding ingeleverd.

Hiermee wordt een (gedeeltelijke) gezamenlijke nazit en prijsuitreiking mogelijk en kunnen we ervaring voor de verdere toekomst opdoen.

Kanttekening: Op bijzondere wedstrijddagen zoals “Uitwisseling”, “Shotgun" start en Competitie kunnen we geen 9-holes wedstrijd organiseren.

We hopen natuurlijk op een enthousiaste deelname aan deze 9-holes wedstrijd.

Prijzen

Voor de 18 holes wedstrijden zijn Gasten en 9-holes spelers welkom en dingen mee naar de dagprijzen (ook hier wordt uitgegaan van 18 holes spelen en een handicap van 36 of lager. ***).

Voor de 9 holes wedstrijden zijn Gasten welkom en dingen mee naar de dagprijzen.

Recht op een prijs vervalt bij afwezigheid tijdens de prijsuitreiking.

 

Inschrijfgeld/Membership

Bij incidentele deelname bedraagt het inschrijfgeld € 4,- en kan alleen gepast worden voldaan.


Bij regelmatige deelname wordt het z.g. “Membership” (met als uitgangspunt een gemiddelde deelname van 30 keer op jaarbasis) aanbevolen.

 

Voor vakantiegangers, overwinterraars, etc. is het “Membership” opgedeeld in:

1) een winterperiode van 1 oktober t/m 31 maart, bijdrage € 50,00 *

2) een zomerperiode van 1 april t/m 30 september, bijdrage € 70,00 *

* naar behoefte aan te vullen met incidentele deelname, inschrijfgeld gepast €4,00

een jaarbijdrage van €120,00 kan natuurlijk ook

 

Gekozen bijdrage uiterlijk 1 week vóór aanvang van de periode over maken op rekening 
NL 25 INGB 0799179078 t.n.v. CF Cremers onder vermelding "Membership Herendag".