Membership

Het inschrijfgeld wordt € 4,- met ingang van 1 juli 2020 en kan bij incidentele deelname alleen gepast worden voldaan.


Voor regelmatige deelname heeft de Herendag commissie besloten een alternatieve vorm van inschrijfgeld te introduceren een z.g. “Membership”, met als uitgangspunt een gemiddelde deelname van 30 keer op jaarbasis.

 

Voor vakantiegangers, overwinterraars, etc. is het “Membership” opgedeeld in:

  • een winterperiode van 1 oktober t/m 31 maart, bijdrage € 50,00 *
  • een zomerperiode van 1 april t/m 30 september, bijdrage € 70,00 *

* naar behoefte aan te vullen met incidentele deelname, inschrijfgeld gepast €4,00

  • een jaarbijdrage van €120,00 kan natuurlijk ook

 

Gekozen bijdrage 1 week vóór aanvang van de periode over maken op rekening NL25INGB 0799179078 t.n.v. CF Cremers

onder vermelding "Membership Herendag".