Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden, een wetgeving met strengere regels als het gaat om uw privacy-rechten. De AVG geldt in de hele EU en legt ook verplichtingen op aan organisaties die persoonsgegevens verwerken, dus ook aan onze Vereniging.
Het bestuur van GCZ hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en heeft daartoe een Privacyreglement opgesteld, waarin is bepaald welke persoonsgegevens wij vastleggen en met welk doel.

In verband met de website www.herendag.nl in eigen beheer, hebben we voor de volledigheid als Herendag Commissie een eigen Privacy Statement opgesteld.