Kansas Scramble Strokeplay

Wordt gespeeld door een vooraf ingedeeld team van 3 of 4 spelers.

Alle spelers slaan af op elke hole en kiezen daarna welke bal het beste ligt. De overige ballen worden opgenomen en geplaatst binnen één clublengte van deze bal, maar niet dichter bij de hole.

Alle spelers slaan om beurten hun bal van deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste ligging heeft, eenieder plaatst zijn bal binnen één clublengte, etc. LET OP de speler van de gekozen bal slaat niet (uitzondering: bij een 3-bal of 2-bal slaan alle spelers).

Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee.

Zodra de bal op de green ligt moet één speler (de gekozen teamputter voor die hole) de bal uitholen. Na iedere hole wordt het aantal slagen genoteerd.

Verplichting:

Elke speler moet minimaal vijf of vier maal (naar gelang de grootte van het team 3 of 4 spelers) als teamputter optreden. Gekozen teamputter (naam) op de score kaart noteren.

Nadat de achttien holes zijn gespeeld, worden de slagen opgeteld en het netto resultaat (totaal minus de toegekende teamhandicap) genoteerd. De scorekaart dient te worden ondertekend door twee spelers van het team.

Handicapverrekening:

De handicaps van de teamleden worden opgeteld en daarvan wordt 1/8 bij een 4-bal, 1/6 bij een 3-bal als handicap meegegeven.

Na 18 holes heeft het team met het beste netto resultaat gewonnen.
Bij gelijke stand telt de betere score op de laatste 9, 6, 3 holes.


Veel golf plezier