Las Vegas Scramble Strokeplay

Wordt gespeeld door een vooraf ingedeeld team van 3 of 4 spelers.

Ieder lid van het team krijgt in de volgorde van de scorekaart een nummer (1, 2, 3, 4). Alle spelers slaan af op elke hole en daarna (!) wordt er een dobbelsteen gerold. Komt nummer 1, 2, 3, of 4 boven te liggen dan wordt er met de afslag van die speler verder gespeeld. Komt nummer 5 of 6 (en 4 bij 3 spelers) boven dan kiest het team met welke afslag er verder wordt gespeeld.

De overige ballen worden opgenomen en geplaatst binnen één clublengte van deze bal, maar niet dichter bij de hole.

Alle spelers slaan om beurten hun bal van deze positie. Vervolgens wordt gekozen welke bal de beste ligging heeft, eenieder plaatst zijn bal binnen één clublengte, etc.

Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee.

Op de greens moeten de ballen geplaatst worden binnen 10 cm van de positie van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). De plaats van de gekozen bal dient gemarkeerd te worden.

Na iedere hole wordt het aantal slagen genoteerd. Nadat de achttien holes zijn gespeeld, worden de slagen opgeteld en het netto resultaat (totaal minus de toegekende teamhandicap) genoteerd. De scorekaart dient te worden ondertekend door twee spelers van het team.

Handicapverrekening:

De handicaps van de teamleden worden opgeteld en daarvan wordt 1/8 bij een 4-bal, 1/6 bij een 3-bal en 1/4 bij een 2-bal als handicap meegegeven

Na 18 holes heeft het team met het beste netto resultaat gewonnen.
Bij gelijke stand telt de betere score op de laatste 9, 6, 3 holes.

Veel golf plezier