Contact in een gezellige en sportieve sfeer

Commissie Nieuws

Aanpassing Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld wordt met ingang van 1 juli € 4,- en kan in verband met de coronamaatregelen bij incidentele deelname alleen gepast worden voldaan.
Voor regelmatige deelname heeft de Herendag commissie besloten een alternatieve vorm van inschrijfgeld te introduceren een z.g. “Membership”, met als uitgangspunt een gemiddelde deelname van 30 keer op jaarbasis.

Voor vakantiegangers, overwinterraars, etc. is het “Membership” opgedeeld in een winterperiode van 1 oktober t/m 31 maart en een zomerperiode van 1 april t/m 30 september, naar behoefte aan te vullen met incidentele inschrijving.

In aanloop naar deze “Membership” vorm het dringende verzoek (om gedoe met gepast geld te voorkomen) voor de resterende zomerperiode van 1 juli t/m  30 september (met 13 wedstrijden!) eenmalige een bedrag van € 30,- over te maken op rekening NL 25 INGB 0799179078 t.n.v. CF Cremers.

 

Q-wedstrijden Herendag 

Met ingang van 2 juli spelen we weer Q-wedstrijden

Deelname is alleen mogelijk met voorinschrijving, deze is geopend tot de voorafgaande woensdag 12.00 uur. Voorkeur voor vroeg, midden of laat starten bij inschrijven aangeven.

De flights melden zich circa 30 minuten voor de hun toegekende starttijd bij de wedstrijdleiding in het clubhuis.

Houdt u aan de corona-regels zoals door de club en de overheid voorgeschreven, om e.e.a. ordelijk te laten verlopen hebben we in aanvulling daarop het "Protocol Deelname Herendag" opgesteld. Klik hier om dit protocol in te zien (ook te vinden onder Regels en Etiquette).

 

Overleg met de R&H commissie

Naar aanleiding van overleg met de R&H commissie willen we het volgende onder de aandacht brengen.

Handicap:
Voor een "eerlijke" bij het spelniveau passende handicap en daardoor verhoogd speelplezier moedigen wij namens de R&H commissie eenieder aan om zoveel mogelijk qualifying kaarten te lopen!

Als de baan qualifying is mogen herendag spelers, buiten de door de herendag commissie vastgestelde 15 qualifying wedstrijden, ook voor de overige stableford en strokeplay (incl. max 4) wedstrijden indien voor aanvang aangegeven een qualifying kaart lopen. Voor het invoeren (thuis of op de terminal) kunnen ze na afloop de scorekaart terug vragen. Zie ook Regels en Etiquette "Qualifying ronde"

 

Nieuwe plaatselijke regel Herendag:
Om de doorloopsnelheid in de baan te waarborgen wordt alleen op herendag wedstrijden per direct de volgende regel van kracht:
Bij een verloren bal of een bal die buiten de baan is (en er is geen provisionele bal gespeeld), met bijtellen van 2 strafslagen een bal droppen op de fairway.
Dit binnen 2 stok lengten vanaf de rand van de fairway, echter niet dichter bij de hole dan waar de bal vermoedelijk is geland of de baan grens als laatste heeft gekruist.
Zie voor de uitgebreide regel omschrijving Regels en Etiquette "Bal verloren of buiten de baan ".

 

We gaan er van uit de deze aanpassingen zullen bijdragen aan een sportieve en prettige heren golfdag.

 

Algemeen Nieuws 

NGF Protocol heropstart

Op 17 april heeft de NGF op haar website het Protocol geplaatst, zoals dat gezamenlijk met een aantal buitensporten is opgesteld en waarin wordt beschreven onder welke strikte voorwaarden een gefaseerde heropstart van deze buitensporten mogelijk moet zijn.

Aan dit algemene Protocol zijn de maatregelen en voorwaarden voor een verantwoorde sportbeoefening op golfbanen toegevoegd, opgesteld door de NGF in samenwerking met een aantal golfclubs.

Wij adviseren u in de voorbereiding naar een heropstart alvast kennis te nemen van zowel het algemene protocol als van de specifieke detailmaatregelen voor de golfsport.

Klik hier voor het document in PDF vorm.

De voorbereidingen op 't Zelle zijn al volop gaande en er is een lange lijst aan stappen opgesteld om een heropstart op onze club mogelijk te maken. Binnenkort verschijnt de volgende nieuwsbrief, waarin wij meer op de details in zullen gaan.

 

Overgenomen van website GCZ

Een nieuw "Handicap Systeem" per 1 januari 2021  

Per bovengenoemde datum wordt in Nederland het "Wereld Handicap Systeem" ingevoerd.
Dat gaat grote gevolgen hebben. Niet alleen weet u na uw Q-ronde niet direct uw nieuwe handicap (maar pas de volgende dag), ook verdwijnt de traditionele berekening van Stablefordpunten.
KLIK HIER voor de NGF toelichting met vragen en antwoorden.

 

Roken niet toegestaan

Hierbij brengen wij nogmaals onder uw aandacht, dat roken op het golfcomplex niet meer is toegestaan, met uitzondering van de parkeerplaatsen, het terras en het plein voor het hoofdgebouw.

Helaas vinden wij nog steeds peuken in de baan en worden rokers waargenomen. Wij rekenen erop, dat u dit verbod eerbiedigt. De Marshals zijn bevoegd om u hierop aan te spreken.

Overgenomen uit nieuwsbrief GCZ

Pitchmarks hersteld?

Stelt u zichzelf bij het verlaten van de greens ook de vraag "Pitchmarks hersteld"? U doet er ons en uzelf een groot plezier mee. En valt uw oog op een eerdere inslag? Neemt u die dan ook "gewoon even mee"?

Meer informatie kunt u vinden onder Regels en Etiquette, Pitchmarks Repareren.