Commissie Nieuws

Punten voor Klassement wedstrijden en de “Heer van het jaar” Trofee

De Herendag commissie heeft besloten om het systeem van punten voor de 1e 10 spelers in een uitslag te vervangen door de behaalde Stableford punten voor alle spelers.

Bij de AUPING, Preiner en Commissie Trofee wordt de speler met het hoogste Stableford puntentotaal over 4 van de 5 wedstrijden de winnaar.

De speler met het hoogste Stableford puntentotaal over 15 van de gespeelde qualifying Stableford wedstrijden (circa 20) wordt de "Heer van het Jaar".

Zie ook Wedstrijd planning/Plan 2023

 

Herendag en 9-holes leden

Gebaseerd op de ervaringen met de "proef" van 2022 en de uitkomsten van de hierover gehouden enquête, heeft de commissie na uitgebreid overleg besloten om in 2023 geen extra 9-holes wedstrijd te organiseren.

Echter 9 holes meespelen (uitstappen na 9-holes of bijbetalen voor 18 holes) blijft natuurlijk mogelijk.

 

Nieuws Regel en Handicapcommissie

Nieuwe golfregels per 1 januari 2023.


Elke vier jaar worden de golfregels bekeken en waar nodig herzien. Omdat de vorige regels alweer uit 2019 dateren, was het dit jaar weer tijd voor een update. Verandert er veel voor de spelers? Dat valt wel mee, want de meeste wijzigingen zijn van belang voor referee's en degenen die de leiding hebben over een wedstrijd.

Daarom beperken we ons in dit bericht alleen tot de wijzigingen, die van belang zijn voor de spelers.

Regel 3.3b(4) Scoren bij strokeplay verantwoordelijkheid van de speler.
Een speler wordt niet meer bestraft wanneer hij/zij hij bij een wedstrijd met handicapverrekening niet zijn/haar handicap op de scorekaart vermeld. De wedstrijdcommissie is ervoor verantwoordelijk, dat de juiste handicap van een speler gehanteerd wordt.

Regel 4.1a(2) Gebruik of reparatie van een club die beschadigd is tijdens een ronde.
Een speler mag na 2022 een beschadigde club vervangen, mits de club niet beschadigd is door misbruik en mits de speler bij vervanging van de club geen onnodig oponthoud veroorzaakt.

Regel 6.3b(3) Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole.
De straf voor het spelen van een vervangende bal, die in strijd met de regels in het spel is gebracht, is teruggebracht tot één strafslag.

Regel 11.1b(2) Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon of invloed van buitenaf.
Wanneer een bal, die vanaf de green wordt gespeeld, een insect, de speler of de club raakt, die is gebruikt om de slag te doen, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt.

ALGEMENE WIJZIGING - RECHT NAAR ACHTEREN ONTWIJKEN.
De procedure voor het recht naar achteren ontwijken is een procedure die vaak wordt toegepast als een speler een hindernis ontwijkt of een bal onspeelbaar verklaart.
Vanaf dit jaar moet de speler de bal op de denkbeeldige lijn droppen, die is getrokken vanaf de vlag. Daar waar de bal de grond het eerst raakt creëert de speler een dropzone van één clublengte in elke richting vanaf dat punt. Dit betekent dat de bal na droppen in deze dropzone moet blijven liggen.

Heb je nog vragen over deze wijzigingen, neem dan contact op met de Regel & Handicapcommissieen en stuur je bericht/vraag naar info@gczelle.nl.

 

Regelapp ipv boekje

Het traditionele golfregelboekje wat elke golfer/ster in zijn tas "zou moeten hebben", lijkt zijn langste tijd gehad te hebben.
De NGF promoot namelijk vanaf dit jaar de regelapp. Voor een download verwijzen wij jullie naar de appstore.
Kies: R&A, Golfregels 2023.

 

Algemeen Nieuws 

Play Ready Golf

Nu het zomerseizoen weer voor de deur staat en het aantal reserveringen zal toenemen, brengen we opnieuw Ready Golf onder jullie aandacht!

De doelstelling van Ready Golf is heel simpel. Alles draait om het bevorderen van een prettig speltempo (lees sneller) en het bestrijden van (te) langzaam spel.

Ready Golf houdt dan ook in, dat je speelt zodra het kan, ook al is het nog niet jouw beurt. Vanzelfsprekend alleen als het veilig is.

 

Klik op DEZE LINK voor alle Ready Golf tips.

 

Roken niet toegestaan

Hierbij brengen wij nogmaals onder uw aandacht, dat roken op het golfcomplex niet meer is toegestaan, met uitzondering van de parkeerplaatsen, het terras en het plein voor het hoofdgebouw.

Helaas vinden wij nog steeds peuken in de baan en worden rokers waargenomen. Wij rekenen erop, dat u dit verbod eerbiedigt. De Marshals zijn bevoegd om u hierop aan te spreken.

Overgenomen uit nieuwsbrief GCZ

 

Pitchmarks hersteld?

Stelt u zichzelf bij het verlaten van de greens ook de vraag "Pitchmarks hersteld"? U doet er ons en uzelf een groot plezier mee. En valt uw oog op een eerdere inslag? Neemt u die dan ook "gewoon even mee"?

Meer informatie kunt u vinden onder Regels en Etiquette, Pitchmarks Repareren.