Contact in een gezellige en sportieve sfeer

Commissie Nieuws

HEARING en huldiging Heer van het Jaar 2019

Na een wedstrijd met een turbulente prijsuitreiking door misverstanden over de wedstrijdvorm, die door de wedstrijdcommissie was aangepast echter naar bleek onvoldoende duidelijk was uitgelegd, volgde de Hearing in een desondanks gezellige en relaxte sfeer. Voorzitter Hans blikte daarbij terug op het afgelopen golfjaar en gaf inzicht in het Plan voor 2020 met daarin een aantal aanpassingen. Met name het invullen van de "Uitwijk" wedstrijd door het spelen van de "Frans Rengelink wissel Trofee" op Moyland International en het vervangen van het afsluitend "Diner" bij uitwisselingswedstrijden door een "Borrel hap" kregen daarbij een nadere toelichting. Ook bij het aanvragen van een "Local Rule" voor "Out of Bounds" of een "verloren bal" (mogelijk vlgs de nieuwe NGF regels) bij de R&H commissie werd wat langer stilgestaan. Na informatie van nieuwe penningmeester Charles over de financieel gezonde situatie en daarop gebaseerd handhaven van het inschrijfgeld en het aanbieden van een rondje voor de zaal, was het tijd om even stil te staan bij het afscheid van de oud penningmeester Wouter. Verder zijn er dit jaar geen uit- of aftredende commissieleden, de samenstelling en taakverdeling is te vinden onder Commissie op deze site. Ook de laptopgroep werd nog even in het zonnetje gezet voor hun ondersteunende taak bij de Qualifying wedstrijden.

Vervolgens was het de beurt aan "De heer van het Jaar 2019". Lange tijd was het spannend en ging de strijd tussen Hans van Biljouw, Henk Groot Roessink, Leon Heilbron en Rob Mos. Uiteindelijk was het net als reeds in de categorieën AUPING en HCI, Rob Mos die als winnaar uit de strijd tevoorschijn kwam.
De vragenronde bleef beperkt tot een oproep om toch vooral het sociale aspect niet uit het oog te verliezen, vraag om weer eens een Thema wedstrijd te organiseren (iets voor het jubileum jaar) en bedankjes aan de commissie voor de inzet van het afgelopen jaar. Een ondersteuning voor de commissie om ook het komend jaar de activiteiten van de Herendag met plezier voor jullie in te vullen. Wij wensen jullie daarbij natuurlijk veel golfplezier in een sportieve maar bovenal gezellige sfeer.

Winnaars AUPING, HCI en Commissie Trofee

Voor de eindstanden van de AUPING, HCI en Commissie Trofee waren dit jaar, ondanks dat het tot op het laatst spannend bleef, geen play-off's noodzakelijk. Bij de Auping Trofee kwam Rob Mos met 88 punten als winnaar uit de bus op de voet gevolgd door Leon Heilbron met 84 punten. Voor de HCI Trofee noteerden we wederom Rob Mos als winnaar met 86 punten gevolgd door Henk Groot Roessink met 80 punten. Voor de Commissie Trofee vielen de punten meer verdeel maar bleef het ook lang spannend met uiteindelijk Frans Rengelink als winnaar met 58 punten gevolgd door Hans Matse met 52 punten. Hessel Lubbers van AUPING kon helaas niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn, maar had toch goed nieuws. Net als Gerard Mantel voor HCI heeft ook hij toegezegd om de Trofee competitie 2020 te ondersteunen.

Algemeen Nieuws 

Wedstrijdbaan non-qualifying, afslaan vanaf rood

Tijdens de winterperiode (18 november 2019 t/m 22 maart 2020) is de wedstrijdbaan NON-QUALIFYING.
Er kunnen dus alleen qualifying kaarten geregistreerd worden van een ronde op de Shortgolf/Par3 baan (wanneer deze open is).
Iedereen is verplicht om vanaf de rode afslagplaatsen af te slaan en wel voor de gespannen touwen.
Flights van vier zijn de hele dag toegestaan. Houdt u wel de doorloopsnelheid in de baan in de gaten?
We spelen indien mogelijk op zomergreens. De vlaggen staan aan de rand van de greens om deze zoveel mogelijk te sparen.
Ook vragen we uw extra aandacht voor het REPAREREN VAN PITCHMARKS. We willen tenslotte zo lang en zo veel mogelijk op zomergreens spelen.

Overgenomen van website GCZ

Pitchmarks hersteld?

Stelt u zichzelf bij het verlaten van de greens ook de vraag "Pitchmarks hersteld"? U doet er ons en uzelf een groot plezier mee. En valt uw oog op een eerdere inslag? Neemt u die dan ook "gewoon even mee"?

Meer informatie kunt u vinden onder Regels en Etiquette, Pitchmarks Repareren.