Commissie Nieuws

Hearing

Alle deelnemers aan de wedstrijd waren ook aanwezig voor de aansluitende  “Hearing” van de herendag commissie.

Hierbij werd door de voorzitter even teruggekeken op het achterliggende jaar om vervolgens het plan voor 2023 toe te lichten.

Hierbij kwam ook het onderwerp 9-holes middagwedstrijd aan de orde. Voor een definitieve beeldvorming door de commissie werd hierbij een enquête onder de aanwezige deelnemers gehouden  met de vraagstelling "moeten we de organisatie van de 9-holes middag wedstrijd naast de 18 holes wedstrijd in het nieuwe zomerseizoen doorzetten".

Het resultaat:
10,5 % geen mening/ongeldig
39,5 % Ja
50 % Nee

Overwegende motivatie bij ja:

  • Een seizoen te kort voor beeldvorming
  • Moeten rekening houden met vergrijzing/minder 18 holes leden

Overwegende motivatie bij nee:

  • Te lange nazit voor de 18 holes spelers die vroeg gestart zijn.
  • Geen integratie
    • Integratie kan alleen als 18 en 9 holes spelers samen lopen
    • Blijft een “club” binnen de “club”
    • Alleen een gezamenlijke prijsuitreiking na te lange wachttijd

Dit jaar hadden we uit eigen gelederen marshals met AED in de baan, deze worden door de voorzitter bedankt.

Vervolgens werd door de voorzitter het volgende ter overweging meegegeven:
Mede door de oplopende prijzen wordt het in toenemende mate bezwaarlijk gevonden om tijdens de nazit op hole 19 een “rondje” voor de flightgenoten te geven. Helemaal als je als een 4-bal hebt gelopen, waarbij je zelf na 2 consumpties eigenlijk wel genoeg hebt gehad. Daarom geven wij ter overweging om tijdens de nazit de eigen consumpties te bestellen en af te rekenen (zonder degene die dit wenst daar op aan te kijken), waarbij het eenieder natuurlijk vrij blijft op eigen initiatief toch een “rondje” te geven.

Hierna krijgt de Penningmeester het woord, die een kort inzicht geeft met betrekking tot de financiële situatie. Hierbij wordt het duidelijk dat we het afgelopen jaar hebben ingeboet op de buffer. Dit was een bewuste keuze om tijdens de corona periode wat extra's te kunnen doen, er wel voor zorgend dat er voldoende buffer overblijft. Degenen die meer detail informatie willen hebben kunnen zich bij de penningmeester melden.

Afsluitend werden de jaarprijzen uitgereikt.
De Preiner wisseltrofee was al tijdens de laatste wedstrijd uitgereikt aan André Passé.
De Commissie trofee was voor Adrie Heuvelink die niet aanwezig kon zijn en wordt daarom later uitgereikt.
De Auping trofee werd gewonnen door André Passé en uitgereikt door Auping supporter Hessel Lubbers. Het rondje dat Hessel hierbij aanbood werd door de aanwezigen met luid applaus begroet.
Vervolgens kon André blijven staan voor de uitreiking van de Heer van het jaar Trofee en de bijbehorende Cap.

Aan het eind nam Hans Pronk (zoals gewoonlijk) nog even het woord ditmaal om de commissie te bedanken.
Dit werd bij het vertrek door een groot aantal leden nog eens over gedaan.

Omdat er al een rondje was gegeven besloot de Penningmeester om als alternatief een warm saucijzen broodje te laten serveren. Een mooie afsluiting van een goed bezochte “Hearing”.

Algemeen Nieuws 

Roken niet toegestaan

Hierbij brengen wij nogmaals onder uw aandacht, dat roken op het golfcomplex niet meer is toegestaan, met uitzondering van de parkeerplaatsen, het terras en het plein voor het hoofdgebouw.

Helaas vinden wij nog steeds peuken in de baan en worden rokers waargenomen. Wij rekenen erop, dat u dit verbod eerbiedigt. De Marshals zijn bevoegd om u hierop aan te spreken.

Overgenomen uit nieuwsbrief GCZ

 

Pitchmarks hersteld?

Stelt u zichzelf bij het verlaten van de greens ook de vraag "Pitchmarks hersteld"? U doet er ons en uzelf een groot plezier mee. En valt uw oog op een eerdere inslag? Neemt u die dan ook "gewoon even mee"?

Meer informatie kunt u vinden onder Regels en Etiquette, Pitchmarks Repareren.