Commissie Nieuws

Hearing 2023

Voorzitter Michiel opende door even stil te staan bij degenen die ons in de loop van het jaar zijn ontvallen. In een terugblik op 2023 meende hij dat op een enkele kleinigheid na het voorgenomen plan van 2023 met zijn variatie aan qualifying klassement wedstrijden, uitwisselingen en aanvulling met diverse spelvormen naar tevredenheid is verlopen. Reden om voor 2024 een zelfde plan aan te houden met naast de stableford punten voor de klassementen, op proef het weglaten van de max 36 Hcp voor de wedstrijd resultaten, e.e.a. is na te lezen in Plan 2024 op onze website. Met dank voor de ondersteuning werd afscheid genomen van Preiner als wedstrijd supporter en Myrtax als nieuwe supporter welkom geheten.

Penningmeester Charles gaf aan tevreden te zijn maar toch met een klein probleempje te zitten. Door omstandigheden zit de pot voller dan nodig. Besloten is om de balans in de financiën te herstellen door een reservering voor het 30-jarig jubileum en door voor de resterende bijzondere wedstrijden geen bijdrage te vragen voor de extra hapjes en drankjes.

Tijd voor bedankjes en prijswinnaars. Als eerste werden de heren die tijdens de diverse wedstrijden dienst hebben gedaan als marshal in het zonnetje gezet en met een kleine attentie, weer keurig verzorgd door Kees, bedankt. Een bedankje voor Bitterballen Ben mocht natuurlijk ook niet ontbreken. De Platvinkprijs, als een laatste wens beschikbaar gesteld door Huib van der Star, werd samen met een vulling uitgereikt aan Jos Heerink dit gebaseerd op zijn wedstrijdresultaat van 77 gelijk aan de optelsom van Huib’s geboorte datum (27-5-35). De Preiner cup gewonnen door Reint Pellenberg zal later worden uitgereikt als Reint is hersteld van een operatie. De Auping trofee werd uitgereikt aan Marinus Hebbink en de Commissie Trofee aan Jan Leemreis. Bleef over De hoofdprijs “Heer van het Jaar”, die ging als bijna te doen gebruikelijk naar André Passé.

De gelegenheid tot mogelijke inbreng en het stellen van vragen werd ook al bijna te doen gebruikelijk benut door Hans Pronk. Hij gaf aan dat zijn zorg om overvleugeld te worden door het  9-holes herengolf was weggenomen door de statistieken. Verder wilde hij aangeven dat de Red Jackets echt niet moeten worden gezien als elitair. Buiten een gedachtewisseling over het gebruik van de Handicarts was er verder niets aan de orde en werd de “Hearing”gesloten.

 

Algemeen Nieuws 

Baan Q in winter

Als proef gaan we de baan deze winter zoveel mogelijk qualifying houden. Als de vlaggen op de zomergreens staan zal de baan qualifying zijn.

Is er meer dan 1 wintergreen per lus dan is de baan niet meer qualifying. Vanzelfsprekend wordt dit op de gangbare manier op de website en de borden op de club aangegeven.

Overgenomen uit GCZ Nieuwsbrief oktober

 

Play Ready Golf

Nu het zomerseizoen weer voor de deur staat en het aantal reserveringen zal toenemen, brengen we opnieuw Ready Golf onder jullie aandacht!

De doelstelling van Ready Golf is heel simpel. Alles draait om het bevorderen van een prettig speltempo (lees sneller) en het bestrijden van (te) langzaam spel.

Ready Golf houdt dan ook in, dat je speelt zodra het kan, ook al is het nog niet jouw beurt. Vanzelfsprekend alleen als het veilig is.

 

Klik op DEZE LINK voor alle Ready Golf tips.

 

Roken niet toegestaan

Hierbij brengen wij nogmaals onder uw aandacht, dat roken op het golfcomplex niet meer is toegestaan, met uitzondering van de parkeerplaatsen, het terras en het plein voor het hoofdgebouw.

Helaas vinden wij nog steeds peuken in de baan en worden rokers waargenomen. Wij rekenen erop, dat u dit verbod eerbiedigt. De Marshals zijn bevoegd om u hierop aan te spreken.

Overgenomen uit nieuwsbrief GCZ

 

Pitchmarks hersteld?

Stelt u zichzelf bij het verlaten van de greens ook de vraag "Pitchmarks hersteld"? U doet er ons en uzelf een groot plezier mee. En valt uw oog op een eerdere inslag? Neemt u die dan ook "gewoon even mee"?

Meer informatie kunt u vinden onder Regels en Etiquette, Pitchmarks Repareren.