Contact in een gezellige en sportieve sfeer

Commissie Nieuws

Plan en Kalender 2021

Plan 2021 (concept) en Kalender 2021 (voorlopig) zijn onder Wedstrijdplanning in te zien.

Aangezien een "Hearing" in 2020 om bekende redenen niet mogelijk was kunt u hieraan de voorgenomen plannen voor 2021 ontlenen. Uiteraard blijft voor eenieder de mogelijkheid om naar aanleiding hiervan opmerkingen dan wel aanvullingen onder de aandacht van de commissie te brengen.

Aanpassing Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt met ingang van 1 juli 2020 € 4,- en kan in verband met de coronamaatregelen bij incidentele deelname alleen gepast worden voldaan.
Voor regelmatige deelname heeft de Herendag commissie besloten een alternatieve vorm van inschrijfgeld te introduceren een z.g. “Membership”, met als uitgangspunt een gemiddelde deelname van 30 keer op jaarbasis.

Voor vakantiegangers, overwinterraars, etc. is het “Membership” opgedeeld in een winterperiode van 1 oktober t/m 31 maart en een zomerperiode van 1 april t/m 30 september, naar behoefte aan te vullen met incidentele inschrijving.

Het bijbehorend bedrag s.v.p. 1 week voor de gekozen periode over maken op rekening NL 25 INGB 0799179078 t.n.v. CF Cremers.

 

Overleg met de R&H commissie

Naar aanleiding van overleg met de R&H commissie willen we het volgende onder de aandacht brengen.

Handicap:
Voor een "eerlijke" bij het spelniveau passende handicap en daardoor verhoogd speelplezier moedigen wij namens de R&H commissie eenieder aan om zoveel mogelijk qualifying kaarten te lopen!

Als de baan qualifying is mogen herendag spelers, buiten de door de herendag commissie vastgestelde 15 qualifying wedstrijden, ook voor de overige stableford en strokeplay (incl. max 4) wedstrijden indien voor aanvang aangegeven een qualifying kaart lopen. Voor het invoeren (thuis of op de terminal) kunnen ze na afloop de scorekaart terug vragen. Zie ook Regels en Etiquette "Qualifying ronde"

 

Nieuwe plaatselijke regel Herendag:
Om de doorloopsnelheid in de baan te waarborgen wordt alleen op herendag wedstrijden per direct de volgende regel van kracht:
Bij een verloren bal of een bal die buiten de baan is (en er is geen provisionele bal gespeeld), met bijtellen van 2 strafslagen een bal droppen op de fairway.
Dit binnen 2 stok lengten vanaf de rand van de fairway, echter niet dichter bij de hole dan waar de bal vermoedelijk is geland of de baan grens als laatste heeft gekruist.
Zie voor de uitgebreide regel omschrijving Regels en Etiquette "Bal verloren of buiten de baan ".

 

We gaan er van uit de deze aanpassingen zullen bijdragen aan een sportieve en prettige heren golfdag.

 

Algemeen Nieuws 

Spelen tijdens de winterperiode.

In overleg met de Baancommissie en Agrec is besloten om bij nachtvorst de grote baan in de vroege morgen alleen te sluiten, indien dit noodzakelijk is.

Het gevolg hiervan is, dat bij nachtvorst de vlaggen aan het begin van de dag op winterpositie kunnen staan (grote baan). Dit besluit is genomen vanwege de volle baanplanning (al vanaf de vroege ochtend). Zouden we de baan, net als in voorgaande jaren, de eerste uren sluiten dan zou het onmogelijk zijn om de flights met een vervallen starttijd alsnog in te plannen.

De Par3 baan kent geen wintergreen en blijft in die situatie gesloten tot het moment van herkeuring, welk moment standaard  om 10.30 uur is gepland. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de handicarts.

Wordt bij herkeuring het spelen op zomer-greens vrijgegeven, dan zal de "Marshal van dienst" de vlaggen omzetten of toestemming geven aan de eerstvertrekkende flights om deze rol op zich te nemen.

Vanzelfsprekend kan de situatie zich voordoen, dat de vlag op winterpositie blijft staan en de Par3 baan gesloten blijft.

LET OP! Deze aanpak is dit jaar nieuw en kan op basis van praktijkervaring worden herzien. En dat zal mede afhankelijk zijn van de wijze waarop we met de verworven vrijheid omgaan.

Overgenomen uit nieuwsbrief GCZ

Een nieuw "Handicap Systeem" per 1 maart 2021  

Per bovengenoemde datum wordt in Nederland het "Wereld Handicap Systeem" ingevoerd.
Dat gaat grote gevolgen hebben. Niet alleen weet u na uw Q-ronde niet direct uw nieuwe handicap (maar pas de volgende dag), ook verdwijnt de traditionele berekening van Stablefordpunten.
KLIK HIER voor de NGF toelichting met vragen en antwoorden.

 

Roken niet toegestaan

Hierbij brengen wij nogmaals onder uw aandacht, dat roken op het golfcomplex niet meer is toegestaan, met uitzondering van de parkeerplaatsen, het terras en het plein voor het hoofdgebouw.

Helaas vinden wij nog steeds peuken in de baan en worden rokers waargenomen. Wij rekenen erop, dat u dit verbod eerbiedigt. De Marshals zijn bevoegd om u hierop aan te spreken.

Overgenomen uit nieuwsbrief GCZ

Pitchmarks hersteld?

Stelt u zichzelf bij het verlaten van de greens ook de vraag "Pitchmarks hersteld"? U doet er ons en uzelf een groot plezier mee. En valt uw oog op een eerdere inslag? Neemt u die dan ook "gewoon even mee"?

Meer informatie kunt u vinden onder Regels en Etiquette, Pitchmarks Repareren.