Nieuwe golfregels per 1 januari 2023.

 

Elke vier jaar worden de golfregels bekeken en waar nodig herzien. Omdat de vorige regels alweer uit 2019 dateren, was het dit jaar weer tijd voor een update. Verandert er veel voor de spelers? Dat valt wel mee, want de meeste wijzigingen zijn van belang voor referee's en degenen die de leiding hebben over een wedstrijd.

Daarom beperken we ons in dit bericht alleen tot de wijzigingen, die van belang zijn voor de spelers.

Regel 3.3b(4) Scoren bij strokeplay verantwoordelijkheid van de speler.
Een speler wordt niet meer bestraft wanneer hij/zij hij bij een wedstrijd met handicapverrekening niet zijn/haar handicap op de scorekaart vermeld. De wedstrijdcommissie is ervoor verantwoordelijk, dat de juiste handicap van een speler gehanteerd wordt.

Regel 4.1a(2) Gebruik of reparatie van een club die beschadigd is tijdens een ronde.
Een speler mag na 2022 een beschadigde club vervangen, mits de club niet beschadigd is door misbruik en mits de speler bij vervanging van de club geen onnodig oponthoud veroorzaakt.

Regel 6.3b(3) Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole.
De straf voor het spelen van een vervangende bal, die in strijd met de regels in het spel is gebracht, is teruggebracht tot één strafslag.

Regel 11.1b(2) Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon of invloed van buitenaf.
Wanneer een bal, die vanaf de green wordt gespeeld, een insect, de speler of de club raakt, die is gebruikt om de slag te doen, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt.

ALGEMENE WIJZIGING - RECHT NAAR ACHTEREN ONTWIJKEN.
De procedure voor het recht naar achteren ontwijken is een procedure die vaak wordt toegepast als een speler een hindernis ontwijkt of een bal onspeelbaar verklaart.
Vanaf dit jaar moet de speler de bal op de denkbeeldige lijn droppen, die is getrokken vanaf de vlag. Daar waar de bal de grond het eerst raakt creëert de speler een dropzone van één clublengte in elke richting vanaf dat punt. Dit betekent dat de bal na droppen in deze dropzone moet blijven liggen.

Heb je nog vragen over deze wijzigingen, neem dan contact op met de Regel & Handicapcommissieen en stuur je bericht/vraag naar info@gczelle.nl.

 

Regelapp ipv boekje

Het traditionele golfregelboekje wat elke golfer/ster in zijn tas "zou moeten hebben", lijkt zijn langste tijd gehad te hebben.
De NGF promoot namelijk vanaf dit jaar de regelapp. Voor een download verwijzen wij jullie naar de appstore.
Kies: R&A, Golfregels 2023.