Privacy Statement Herendag Commissie Golfclub ‘t Zelle

Om de deelnemers aan de “Herendagen” te informeren met betrekking tot de organisatie en het verloop hiervan maken we gebruik van:

  • Een e-mail adressen bestand in beheer bij de Secretaris van de Herendag commissie.
    Dit bestand wordt minimaal 1x per jaar opgeschoond.
  • Website www.herendag.nl in beheer bij de Webmaster van de Herendag commissie.
    Buiten algemene informatie bevat deze website wedstrijdschema’s / uitslagen met persoonsnamen en beeldmateriaal waarop u herkenbaar zichtbaar kunt zijn.

Bovenstaande informatie verstrekken wij om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) en de AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming).

Door deelname aan de door de Herendag commissie georganiseerde activiteiten geeft U toestemming om bovengenoemde persoonlijke informatie in van toepassing zijnde situatie(s) te gebruiken.

Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dat bij de secretaris van de commissie melden. Deze zal uw bezwaar registreren en er naar handelen.

Verder conformeren wij ons daarbij aan het “Privacyreglement Vereniging Golfclub ’t Zelle”.