Voorinschrijving

Voor wedstrijden met voorinschrijving is, tenzij anders aangegeven, de termijn verruimd naar de dag voorafgaande aan de betreffende wedstrijd 12.00 uur.
Op de dag zelf inschrijven is daarmee niet meer mogelijk!

Spelers die zich op de dag zelf melden zullen worden genoteerd en door de wedstrijdleiding alleen dan aan de wedstrijd toegevoegd als er door andere mutaties plaats vrij komt.


Bij wedstrijden met een Shotgun start dient men zich uiterlijk om 10.15 uur gemeld te hebben, om de wedstrijdleiding de gelegenheid te bieden de laatste correcties voor een tijdige Briefing door te voeren.