We houden ons aan de bekende regels en etiquette aangevuld met de clubregels!

We zijn trots op onze baan en willen dat ook blijven, dus uitgeslagen plaggen worden teruggelegd en pitchmarks op de greens worden gerepareerd.

Voor tempo door de baan spelen we tijdig een provisionele bal, zoeken niet onnodig lang naar een verloren bal en nemen de bal op wanneer niet meer gescoord kan worden.

De teamcaptain (laagste hc) mag en zal op een prettige manier op dwalingen attenderen en zo nodig corrigeren.

Aanvulling op de regels:

  • Voor zowel de "neary" als de "tweary" telt de bal die het dichtst bij de vlag ligt, niet zijnde in een hindernis.
  • Wij volgen de winterregels van GCZ, maar bij bevroren ondergrond mag U opteeën in de baan (wordt geadviseerd). Bal schoonmaken en plaatsen door de baan is toegestaan. Op wintergreens gebruiken we de gewone putter stoklengte om te controleren of de bal binnen 1 stoklengte ligt.