Contact in een gezellige en sportieve sfeer

PLAN 2021 (concept)

De activiteiten van de Herendagen lopen van 1 januari t/m eind december van enig jaar, voor dit jaar hebben we de volgende wedstrijden gepland.

15 Qualifying wedstrijden, die allen meetellen voor “de Heer van het jaar” Trofee:

5 wedstrijden stableford, voor de "AupingTrofee"
5 wedstrijden stableford, voor de "Preiner Cup"
5 wedstrijden stableford (alt. Strokeplay), voor de “Commissie Trofee”  *
* de commissie nodigt “spontane supporters” uit om deze wedstrijden te ondersteunen 

Daarnaast spelen we nog:

9 “speciale” wedstrijden (Nieuwjaar, Opening, Jubileum, Haring, Stamppot, Hearing, Snert, Sinterklaas en Kerst)
3 “uitwisseling” wedstrijden (Lochem thuis, Damesdag/ Herendag, Winterswijk uit).
6 Matchplay "Special" wedstrijden voor de titel "Matchplay Heer van het Jaar".

Voor de “Uitwijk” (i.v.m. competitie) is (oud Moyland?) gepland.

Overige wedstrijden:

De overige donderdagen worden gevuld met gevarieerde wedstrijden (Stableford, Strokeplay Max 4, Fourball/Betterball, Greensome, etc.)

Voor de exacte data en details zie Kalender 2021.

Voorinschrijving en Shotgun:

Voor "speciale", “uitwisseling” en “Commissie” wedstrijden hebben we een voorinschrijving en shotgun start. **

** De voorinschrijving staat, tenzij anders aangegeven, open tot de dag voorafgaande aan de betreffende wedstrijd om 12.00 uur. Op de dag zelf inschrijven is daarmee niet meer mogelijk.

LET OP: In verband met de corona maatregelen worden tot nader order alle wedstrijden met voorinschrijving gespeeld!

Tee keuze:

Een speler mag zelf bepalen van welke kleur tee (Rood, Geel) hij wenst te spelen. Dit dient samen met de bijbehorende Exact en Playing handicap duidelijk op de scorekaart aangegeven te worden.
Voor wedstrijden met voorinschrijving kan dit bij de inschrijving worden aangevinkt.

Uitzonderingen:
Periodes die door het bestuur van GCZ zijn aangemerkt met "afslaan van Rood is verplicht".
Wedstrijden die door de herendag commissie/wedstrijdleiding zijn aangemerkt met "afslag van geel" of "afslag van rood". Bij gezondheidsredenen is overleg met de wedstrijdleiding mogelijk.

Handicap en Punten

Om voor de punten in de diverse klassementen en "Heer van het Jaar" in aanmerking te komen dient u lid te zijn van GCZ, 18 holes te spelen en wordt uitgegaan van een handicap van 36 of lager. ***

*** Voor non qualifying wedstrijden gaat de Hcp groep 36.1- 54, bij het invullen van de scorekaart, uit van Hcp 36 met bijbehorende extra slagen. De wedstrijdleiding zal hierop toe zien.

Voor qualifying wedstrijden moet deze groep, in verband met eventuele handicap verbetering, uitgaan van de actuele handicap. Voor punten en prijzen worden de scores (waar nodig) door de wedstrijdleiding teruggerekend naar Hcp 36.

 

Punten voor de qualifying wedstrijden (24, 22, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4) worden toegekend aan de nummers 1 t/m 10 van de (computer) wedstrijduitslag.

De speler met het hoogste puntentotaal over 5 wedstrijden wordt de winnaar bij de AUPING, Goos en Commissie Trofee. Bij gelijke stand wordt er gekeken naar de meeste 1e, 2e, etc. plaatsen voor de het bepalen van de winnaar.


De speler met het hoogste puntentotaal over het totaal van de 15 qualifying wedstrijden wordt de "Heer van het Jaar". Bij gelijke stand wordt er een, door de commissie te bepalen, “play-off” gespeeld.

 

Prijzen

Gasten en 9-holes spelers zijn welkom en dingen mee naar de dagprijzen (ook hier wordt uitgegaan van een handicap van 36 of lager. ***), maar worden bij Q-wedstrijden vóór het toekennen van de punten uit de uitslag gehaald.

Voor 9-holes spelers wordt de over 9-holes behaalde stableford score met 17 punten verhoogd (zoals bij een NGF qualifying ronde over 9-holes) en wordt de zo bepaalde score in de wedstrijd uitslag opgenomen. Bij een gelijke score gaat de 18-holes speler voor. Bij afwijkende wedstrijdvormen wordt de compensatie door de wedstrijdleiding bepaald.

Recht op een prijs vervalt bij afwezigheid tijdens de prijsuitreiking.

 

Inschrijfgeld/Membership

Bij incidentele deelname bedraagt het inschrijfgeld € 4,- en kan alleen gepast worden voldaan.


Voor regelmatige deelname heeft de Herendag commissie besloten een alternatieve vorm van inschrijfgeld te introduceren een z.g. “Membership”, met als uitgangspunt een gemiddelde deelname van 30 keer op jaarbasis.

 

Voor vakantiegangers, overwinterraars, etc. is het “Membership” opgedeeld in:

1) een winterperiode van 1 oktober t/m 31 maart, bijdrage € 50,00 *

2) een zomerperiode van 1 april t/m 30 september, bijdrage € 70,00 *

* naar behoefte aan te vullen met incidentele deelname, inschrijfgeld gepast €4,00

een jaarbijdrage van €120,00 kan natuurlijk ook

 

Gekozen bijdrage 1 week vóór aanvang van de periode over maken op rekening 
NL 25 INGB 0799179078 t.n.v. CF Cremers onder vermelding "Membership Herendag".